You are here:-اخبار حسابداری
اخبار حسابداری2020-02-03T12:38:29+03:30

اخبار مربوط به حسابداری

1302, 2020

اطلاعات حسابداری چیست؟ ما با داده های مالی به دنبال چه چیزی باید باشیم؟

فوریه 13th, 2020|Categories: اخبار, حسابداری|

اطلاعات حسابداری چیست؟ این اطلاعات چه اهمیتی برای سازمان دارد؟ سیستم اطلاعات حسابداری جمع آوری، ذخیره و پردازش اطلاعات مالی و حسابداری را بر عهده دارد که از سوی کاربران

202, 2020

همه چیز درباره قانون محاسبات عمومی کشور و اصطلاحات مربوطه

فوریه 2nd, 2020|Categories: اخبار, حسابداری|

قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی دخل و خرج قوه مجریه را مشخص می کند که مبنایی برای تنظیم قانون بودجه سنواتی کل کشور است که

202, 2020

اظهارنامه های مالیاتی عملکرد تا چه زمانی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد؟

فوریه 2nd, 2020|Categories: اخبار, حسابداری|

برابر ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی و برگ تشخیص مالیاتی